Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

1.​Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·​Når du kontakter os samler vi oplysninger om dig. Formålet er at kunne betjene dig i forbindelse med tilbudsgivning og udførelse af håndværksarbejde hos dig samt efterfølgende økonomisk afregning.

2.​Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

·​Vi indsamler og lagre forskellige oplysninger om dig når du anmoder om et tilbud eller bestiller os til at udføre et stykke håndværksarbejde. Det kan være almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller særlige oplysninger om økonomi.

3.​Modtagere eller kategorier af modtagere

Til brug for opfyldelse af aftalen med dig, kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

·​Underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

·​De oplysninger vi indsamler om dig videregives til Danish Computer Group (DCGR) for databehandling og lagring. DCGR er databehandler og under vor instruks og behandler data, som vi er ansvarlig for. DCGR må ikke anvende oplysningerne til andet formål end at opfylde aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlig databehandleraftale med DCGR.

·​Ved manglende betaling vil vi videregive oplysninger til Experian som er et inkassobureau, med henblik på inddrivelse.

4.​Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i minimum 5 år iht. bogføringsloven. Oplysninger opbevares hos DCGR på ekstern server.

5.​Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra:

·​Udover de oplysninger du selv har givet kan vi søge oplysning hos Experian og de kommunale byggemyndigheder, hjemmesider eller internettet i øvrigt.

6.Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 


Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.


Ret til sletning
Dine oplysninger slettes som hovedregel ikke, men ved henvendelse til firmaet, kan du anmode om sletning.
Du ret til at få slettet oplysninger om dig, dog opbevarer vi oplysninger om dig i mindst 5 år iht. bogføringsloven. 


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


7.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Firmainfomation

​Snedker- & Tømrerforretning Erik Pedersen A/S

Laurids Skaus Gade 33,
​6100 Haderslev

​E-mail: mail@erik-pedersen.dk​

CVR: 82461019

Har du nogle spørgsmål?

Vi sidder klar på telefonen:

Hverdage 08.00 - 16.00.

Vi er medlem af: